Австралия износ експорт Внос. външна търговия AUS Австралия

бизнес в Австралия (Canberra): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...AU

EENI 

Австралия -  Външна търговия Износ Внос
AUSTRALIA Foreign Trade
Милиони USD
Австралия -  Внос: 119,600 Внос/Свят=1.16%. Внос/GDP= 11.96.
Австралия -  Износ: 103,000 Износ/Свят=1.00%.
(Износ+Внос)/GDP= 34.67%.  

Австралия Икономика
Глобализация: 80.49
100
Брутен вътрешен продукт: 642100 (PPP)
на глава от населението: 32,000 USD
World 9,300
Валута $A (ISO= AUD)
Население: 20,264,082
Безработица: 5.20%
Km2= 7,686,850.00

Австралия  Правене на бизнес в  
Икономика - Свобода
= 82,6
Бизнес= 90,5
Търговия= 84,8
Правителство 64,3
Валута= 84,7
Инвестиционни= 80
Финанси= 90
Авторско право= 90
Корупцията= 86
Трудово= 94,7
100 Best
Корупцията= 8,7
10 Прозрачност

Австралия Споразумения: Азиатската банка за развитие, Икономическата и социалната комисия за Азия и Тихия океан (ESCAP), Азия и Тихия океан икономическо сътрудничество (AEPC), SAARC (Асоцииран), Организация на обединените нации, Конференция на ООН за търговия и развитие, Световна банка.


Австралия Износ Австралия Курс: Правене на бизнес в Австралия    Canberra 
Oceania Australia  (Australian).  Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane, Melbourne.  Език: English (en).  Валута: Australian dollar ($A).  ISO = AU  ISO3 = AUS. 

Австралия 100 Език
GMT= +10:00.  Tel= 61 (6).  Volt= 220v.  География: 134.489,-25.734,4
AUSTRALIA AUSTRALIA Exports
AUSTRALIA Exportaciones AUSTRALIA
AUSTRALIE Exportations AUSTRALIE
Austrália Exportação Austrália

Австралия  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Австралия, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник