Бразилия износ експорт Внос. външна търговия BRA Бразилия

бизнес в Бразилия (Brasilia): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...BR

EENI  Америка Външна търговия 

Бразилия -  Външна търговия Износ Внос
BRAZIL Foreign Trade
Милиони USD
Бразилия -  Внос: 78,020 Внос/Свят=0.76%. Внос/GDP= 7.802.
Бразилия -  Износ: 115,100 Износ/Свят=1.12%.
(Износ+Внос)/GDP= 12.32%.  

Бразилия Икономика
Глобализация: 61.74
100
Брутен вътрешен продукт: 1568000 (PPP)
на глава от населението: 8,400 USD
World 9,300
Валута R$ (ISO= BRL)
Население: 188,078,227
Безработица: 9.90%
Km2= 8,511,965.00

Бразилия  Правене на бизнес в  
Икономика - Свобода
= 56,7
Бизнес= 54,4
Търговия= 71,6
Правителство 50,3
Валута= 77,2
Инвестиционни= 50
Финанси= 50
Авторско право= 50
Корупцията= 35
Трудово= 62,7
100 Best
Корупцията= 3,5
10 Прозрачност

Бразилия Споразумения: Интер-американска банка за развитие (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Андската общност (Асоцииран), Южния общ пазар (Меркосур), SICA (Асоцииран), UNASUR, Организация на обединените нации, Конференция на ООН за търговия и развитие, Световна банка.
Латинска Америка


Бразилия Износ Бразилия Курс: Правене на бизнес в Бразилия    Brasilia 
America Brasil  (Brazilian).  Bahiam, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraíma, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins.  Език: Português (pt-br).  Валута: real; reais [pl.] (R$).  ISO = BR  ISO3 = BRA. 

Бразилия 100 Език
GMT= -3:00.  Tel= 55 (61).  Volt= 110/220v (dc in some areas).  География: -53.089,-10.773,4
BRAZIL BRAZIL Exports
BRASIL Exportaciones BRASIL
BRÉSIL Exportations BRÉSIL
Brasil Exportação Brasil

Бразилия  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Бразилия, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник