Канада износ експорт Внос. външна търговия CAN Канада

бизнес в Канада (Ottawa): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...CA

EENI  Америка Външна търговия 

Канада -  Външна търговия Износ Внос
CANADA Foreign Trade
Милиони USD
Канада -  Внос: 317,700 Внос/Свят=3.09%. Внос/GDP= 31.77.
Канада -  Износ: 364,800 Износ/Свят=3.53%.
(Износ+Внос)/GDP= 63.19%.  

Канада Икономика
Глобализация: 86.32
100
Брутен вътрешен продукт: 1080000 (PPP)
на глава от населението: 32,900 USD
World 9,300
Валута Can$ (ISO= CAD)
Население: 33,098,932
Безработица: 6.80%
Km2= 9,984,670.00

Канада  Правене на бизнес в  
Икономика - Свобода
= 80,5
Бизнес= 96,5
Търговия= 88,2
Правителство 53,7
Валута= 80,8
Инвестиционни= 70
Финанси= 80
Авторско право= 90
Корупцията= 87
Трудово= 81,9
100 Best
Корупцията= 8,7
10 Прозрачност

Канада Споразумения: Интер-американска банка за развитие (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Северна Америка споразумение за свободна търговия (NAFTA), Азия и Тихия океан икономическо сътрудничество (AEPC), Организация на обединените нации, Конференция на ООН за търговия и развитие, Световна банка.


Канада Износ Канада Курс: Правене на бизнес в Канада    Ottawa 
America Canada  (Canadian).  Otawa, Toronto, Quebec, Montreal, Dawson, Vancouver, Victoria, Calgary, Hamilton, Halifax.  Език: English Français (en fr).  Валута: dollar (Can$).  ISO = CA  ISO3 = CAN. 

Канада 100 Език
GMT= -5:00.  Tel= 1 (613).  Volt= 110/220v.  География: -98.265,61.392,3
CANADA CANADA Exports
CANADÁ Exportaciones CANADÁ
CANADA Exportations CANADA
Canadá Exportação Canadá

Канада  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Канада, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник