Централна африканска република износ експорт Внос. външна търговия CAF Централна африканска република

бизнес в Централна африканска република (Bangui): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...CF

EENI  Африка Външна търговия 

Централна африканска република -  Външна търговия Износ Внос
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Foreign Trade
Милиони USD
Централна африканска република -  Внос: 203 Внос/Свят=0.00%. Внос/GDP= 0.0203.
Централна африканска република -  Износ: 131 Износ/Свят=0.00%.
(Износ+Внос)/GDP= 7.46%.

Централна африканска република 100 Език
GMT= +0:00.  Tel= 236.  Volt= 220v.  География: 20.482,6.571,5
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Exports
CENTRO AFRICANA, REP. Exportaciones CENTRO AFRICANA, REP.
AFRIQUE CENTRALE REP. Exportations AFRIQUE CENTRALE REP.
Centro-Africana Rep. Exportação Centro-Africana Rep.

Централна африканска република  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Централна африканска република, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник