Колумбия износ експорт Внос. външна търговия COL Колумбия

бизнес в Колумбия (Bogota): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...CO

EENI  Америка Външна търговия 

Колумбия -  Външна търговия Износ Внос
COLOMBIA Foreign Trade
Милиони USD
Колумбия -  Внос: 18,000 Внос/Свят=0.18%. Внос/GDP= 1.8.
Колумбия -  Износ: 19,300 Износ/Свят=0.19%.
(Износ+Внос)/GDP= 12.28%.  

Колумбия Икономика
Глобализация: 59.56
100
Брутен вътрешен продукт: 303700 (PPP)
на глава от населението: 7,100 USD
World 9,300
Валута peso (ISO= COL)
Население: 43,593,035
Безработица: 10.20%
Km2= 1,138,910.00

Колумбия  Правене на бизнес в  
Икономика - Свобода
= 62,3
Бизнес= 77,4
Търговия= 72,4
Правителство 65,9
Валута= 70,6
Инвестиционни= 60
Финанси= 60
Авторско право= 40
Корупцията= 38
Трудово= 66,0
100 Best
Корупцията= 3,8
10 Прозрачност

Колумбия Споразумения: Интер-американска банка за развитие (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Андската общност (CAN), Южния общ пазар (Меркосур) (Асоцииран), UNASUR, Организация на обединените нации, Конференция на ООН за търговия и развитие, Световна банка.
Латинска Америка


Колумбия Износ Колумбия Курс: Правене на бизнес в Колумбия    Bogota 
America Colombia  (Colombian).  Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Buenaventura, Paso, Mitú.  Език: Spanish Español (es).  Валута: D.C. (peso).  ISO = CO  ISO3 = COL. 

Колумбия 100 Език
GMT= -5:00.  Tel= 57 (1).  Volt= 110v.  География: -73.073,3.901,5
COLOMBIA COLOMBIA Exports
COLOMBIA Exportaciones COLOMBIA
COLOMBIE Exportations COLOMBIE
Colômbia Exportação Colômbia

Колумбия  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Колумбия, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник