Алжир износ експорт Внос. външна търговия DZA Алжир

бизнес в Алжир (Algiers): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...DZ

EENI  Африка Външна търговия 

Алжир -  Външна търговия Износ Внос
ALGERIA Foreign Trade
Милиони USD
Алжир -  Внос: 22,530 Внос/Свят=0.22%. Внос/GDP= 2.253.
Алжир -  Износ: 49,590 Износ/Свят=0.48%.
(Износ+Внос)/GDP= 30.83%.  

Алжир Икономика
Глобализация: 54.75
100
Брутен вътрешен продукт: 233900 (PPP)
на глава от населението: 7,200 USD
World 9,300
Валута DA (ISO= DZD)
Население: 32,930,091
Безработица: 22.50%
Km2= 2,381,740.00

Алжир  Правене на бизнес в  
Икономика - Свобода
= 56,6
Бизнес= 72,5
Търговия= 68,6
Правителство 74,1
Валута= 78,6
Инвестиционни= 50
Финанси= 30
Авторско право= 30
Корупцията= 30
Трудово= 55,5
100 Best
Корупцията= 3,2
10 Прозрачност

Алжир Споразумения: Африканската банка за развитие, Африкански съюз, Ново партньорство за развитие на Африка NEPAD, UNECA, AGOA, FOCAC, Лига на арабските държави, ESCWA, Ислямската банка за развитие, Организацията на ислямската конференция, Организация на обединените нации, Конференция на ООН за търговия и развитие, Световна банка.


Алжир Износ Алжир Курс: Правене на бизнес в Алжир    Algiers 
Africa الجزائر  (Algerian).  El Jazair, Alger, Oran, In Salah, Golea, Ouargla, Constantine, Side Bel Abbes.  Език: Arabic العربية (ar).  Валута: dinar (DA).  ISO = DZ  ISO3 = DZA. 

Алжир 100 Език
GMT= +0:00.  Tel= 213 (2).  Volt= 110/220v.  География: 2.632,28.163,5
ALGERIA ALGERIA Exports
ARGELIA Exportaciones ARGELIA
ALGÉRIE Exportations ALGÉRIE
Argélia Exportação Argélia

Алжир  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Алжир, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник