Коморски острови износ експорт Внос. външна търговия COM Коморски острови

бизнес в Коморски острови (Moroni): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...KM

EENI  Африка Външна търговия 

Коморски острови -  Външна търговия Износ Внос
COMOROS Foreign Trade
Милиони USD
Коморски острови -  Внос: 115 Внос/Свят=0.00%. Внос/GDP= 0.0115.
Коморски острови -  Износ: 34 Износ/Свят=0.00%.
(Износ+Внос)/GDP= 33.79%.

Коморски острови 100 Език
GMT= +3:00.  Tel= 269 (73).  Volt= 220v.  География: 43.675,-11.892,5
COMOROS COMOROS Exports
COMORES Exportaciones COMORES
COMORES Exportations COMORES
Comores Exportação Comores

Коморски острови  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Коморски острови, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник