Малдивски острови износ експорт Внос. външна търговия MDV Малдивски острови

бизнес в Малдивски острови (Mal): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...MV

EENI  Африка Външна търговия 

Малдивски острови -  Външна търговия Износ Внос
MALDIVES Foreign Trade
Милиони USD
Малдивски острови -  Внос: 567 Внос/Свят=0.01%. Внос/GDP= 0.0567.
Малдивски острови -  Износ: 123 Износ/Свят=0.00%.
(Износ+Внос)/GDP= 55.20%.

Малдивски острови 100 Език
GMT= +5:00.  Tel= 223.  Volt= 110/220v.  География: 73.252,3.216,5
MALDIVES MALDIVES Exports
MALDIVAS Exportaciones MALDIVAS
MALDIVES Exportations MALDIVES
Maldivas Exportação Maldivas

Малдивски острови  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Малдивски острови, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник