Палестина износ експорт Внос. външна търговия PSE Палестина

бизнес в Палестина (): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...PS

EENI  АЗИЯ Външна търговия 

Палестина -  Външна търговия Износ Внос
PALESTINE Foreign Trade
Милиони USD
Палестина -  Внос: 1,952 Внос/Свят=0.02%. Внос/GDP= 0.1952.
Палестина -  Износ: 270 Износ/Свят=0.00%.
(Износ+Внос)/GDP= 289.32%.  

Палестина Икономика
Глобализация:
Брутен вътрешен продукт: 768 (PPP)
на глава от населението: 600 USD
World 9,300
Валута  (ISO= )
Население: 0
Безработица: 31.00%
Km2=

Палестина  Правене на бизнес в  
Икономика - Свобода


Палестина Споразумения: Азиатската банка за развитие, Икономическата и социалната комисия за Азия и Тихия океан (ESCAP), BOAO Лига на арабските държави, ESCWA, Ислямската банка за развитие, Организацията на ислямската конференция, Организация на обединените нации, Конференция на ООН за търговия и развитие, Световна банка.
Близък Изток


Палестина Износ Палестина Майстор на външната търговия Палестина     
Asia Palestinian Territory  ().  .  Език:  ().  Валута:  ().  ISO = PS  ISO3 = PSE. 

Палестина 100 Език
GMT= .  Tel= .  Volt= .  География:
PALESTINE PALESTINE Exports
PALESTINA Exportaciones PALESTINA
PALESTINE Exportations PALESTINE
Palestina Exportação Palestina

Палестина  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Палестина, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник