Швеция износ експорт Внос. външна търговия SWE Швеция

бизнес в Швеция (Stockholm): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...SE

EENI  Европа Външна търговия 

Швеция -  Външна търговия Износ Внос
SWEDEN Foreign Trade
Милиони USD
Швеция -  Внос: 104,400 Внос/Свят=1.02%. Внос/GDP= 10.44.
Швеция -  Износ: 126,600 Износ/Свят=1.23%.
(Износ+Внос)/GDP= 86.10%.  

Швеция Икономика
Глобализация: 88.68
100
Брутен вътрешен продукт: 268300 (PPP)
на глава от населението: 29,800 USD
World 9,300
Валута SKr (ISO= SEK)
Население: 9,016,596
Безработица: 6.00%
Km2= 449,964.00

Швеция  Правене на бизнес в  
Икономика - Свобода
= 70,5
Бизнес= 95,9
Търговия= 85,8
Правителство 7,3
Валута= 82,1
Инвестиционни= 80
Финанси= 80
Авторско право= 90
Корупцията= 93
Трудово= 55,5
100 Best
Корупцията= 9,3
10 Прозрачност

Швеция Споразумения: Организация на обединените нации, Конференция на ООН за търговия и развитие, Световна банка.


Швеция Износ Швеция Майстор на външната търговия Швеция    Stockholm 
Europe Sverige  (Swedish; a Swede).  Stockholm, Uppsala, Sundswall, Halmstad, Kalmar, Boras, Orebro, Karlstad, Goteborg.  Език: Swedish svenska (sv).  Валута: krona; kroner [pl.] (SKr).  ISO = SE  ISO3 = SWE. 

Швеция 100 Език
GMT= +1:00.  Tel= 46 (8).  Volt= 110/220v (dc in some areas).  География: 16.739,62.789,5
SWEDEN SWEDEN Exports
SUECIA Exportaciones SUECIA
SUÈDE Exportations SUÈDE
Suécia Exportação Suécia

Швеция  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Швеция, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник