САЩ износ експорт Внос. външна търговия USA САЩ

бизнес в САЩ (Washington): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...US

EENI  Америка Външна търговия 

САЩ -  Външна търговия Износ Внос
UNITED STATES Foreign Trade
Милиони USD
САЩ -  Внос: 1,727,000 Внос/Свят=16.82%. Внос/GDP= 172.7.
САЩ -  Износ: 927,500 Износ/Свят=8.99%.
(Износ+Внос)/GDP= 21.39%.  

САЩ Икономика
Глобализация: 74.93
100
Брутен вътрешен продукт: 12410000 (PPP)
на глава от населението: 42,000 USD
World 9,300
Валута US dollar (ISO= USA)
Население: 298,444,215
Безработица: 5.10%
Km2= 9,631,420.00

САЩ  Правене на бизнес в  
Икономика - Свобода
= 80,7
Бизнес= 91,9
Търговия= 86,8
Правителство 59,6
Валута= 84
Инвестиционни= 80
Финанси= 80
Авторско право= 90
Корупцията= 72
Трудово= 95,1
100 Best
Корупцията= 7,3
10 Прозрачност

САЩ Споразумения: Интер-американска банка за развитие (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Северна Америка споразумение за свободна търговия (NAFTA), Азия и Тихия океан икономическо сътрудничество (AEPC), SAARC (Асоцииран), Организация на обединените нации, Конференция на ООН за търговия и развитие, Световна банка.


САЩ Износ САЩ Курс: Правене на бизнес в САЩ    Washington 
America UNITED STATES  ((of the) United States (of America); American).  New York, Miami Florida, San Francisco, Texas, Houston, Delaware, Tampa, Denver, Detroit.  Език: English (en).  Валута: D.C. (US dollar).  ISO = US  ISO3 = USA. 

САЩ 100 Език
GMT= -5:00.  Tel= 1 (202).  Volt= 110v.  География: -90.491,35.695,4
UNITED STATES UNITED STATES Exports
ESTADOS UNIDOS Exportaciones ESTADOS UNIDOS
ÉTAS-UNIS Exportations ÉTAS-UNIS
Estados Unidos Exportação Estados Unidos

САЩ  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в САЩ, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник