България износ експорт Внос. външна търговия BGR България

бизнес в България (Sofia): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...BG

EENI  Европа Външна търговия 

България -  Външна търговия Износ Внос
BULGARIA Foreign Trade
Милиони USD
България -  Внос: 15,900 Внос/Свят=0.15%. Внос/GDP= 1.59.
България -  Износ: 11,670 Износ/Свят=0.11%.
(Износ+Внос)/GDP= 40.97%.  

България Икономика
Глобализация: 74.85
100
Брутен вътрешен продукт: 67290 (PPP)
на глава от населението: 9,000 USD
World 9,300
Валута lev or BGL (ISO= BGL)
Население: 7,385,367
Безработица: 11.50%
Km2= 110,910.00

България  Правене на бизнес в  
Икономика - Свобода
= 64,6
Бизнес= 73,5
Търговия= 85,8
Правителство 58,7
Валута= 72,8
Инвестиционни= 60
Финанси= 60
Авторско право= 30
Корупцията= 41
Трудово= 78,4
100 Best
Корупцията= 3,6
10 Прозрачност

България Споразумения: Организация на обединените нации, Конференция на ООН за търговия и развитие, Световна банка.


България Износ България Майстор на външната търговия България    Sofia 
Europe България  (Bulgarian).  Sofia, Plovdiv, Burgas, Ruse, Varna, Stara, Zagora, Dobrich, Pleven, Silven, София, Пловдив, Бургас, Русе, Варна, Стара, Загора, Добрич, Плевен.  Език: Bulgarian (bg).  Валута: lev; leva [pl.] (lev or BGL).  ISO = BG  ISO3 = BGR. 

България 100 Език
GMT= +2:00.  Tel= 359 (2).  Volt= 110/220v.  География: 25.231,42.761,5
BULGARIA BULGARIA Exports
BULGARIA Exportaciones BULGARIA
BULGARIE Exportations BULGARIE
Bulgária Exportação Bulgária

България  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в България, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник