Доминика износ експорт Внос. външна търговия DMA Доминика

бизнес в Доминика (Roseau): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...DM

EENI  Америка Външна търговия 

Доминика -  Външна търговия Износ Внос
DOMINICA Foreign Trade
Милиони USD
Доминика -  Внос: 234 Внос/Свят=0.00%. Внос/GDP= 0.0234.
Доминика -  Износ: 74 Износ/Свят=0.00%.
(Износ+Внос)/GDP= 80.21%.

Доминика 100 Език
GMT= -4:00.  Tel= 1 809 (449).  Volt= 220v.  География: -61.355,15.435,5
DOMINICA DOMINICA Exports
DOMINICA Exportaciones DOMINICA
DOMINIQUE Exportations DOMINIQUE
Domínica Exportação Domínica

Доминика  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Доминика, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник