Микронезия износ експорт Внос. външна търговия FSM Микронезия

бизнес в Микронезия (Palikir): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...FM

EENI  АЗИЯ Външна търговия 

Микронезия -  Външна търговия Износ Внос
MICRONESIA Foreign Trade
Милиони USD
Микронезия -  Внос: 149 Внос/Свят=0.00%. Внос/GDP= 0.0149.
Микронезия -  Износ: 22 Износ/Свят=0.00%.
(Износ+Внос)/GDP= 61.73%.

Микронезия 100 Език
GMT= +10:00.  Tel= 691.  Volt= .  География: 159.4,6.49,5
MICRONESIA MICRONESIA Exports
MICRONESIA Exportaciones MICRONESIA
MICRONÉSIE Exportations MICRONÉSIE
Micronésia Exportação Micronésia

Микронезия  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Микронезия, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник