Френска Гвиана износ експорт Внос. външна търговия Френска Гвиана

бизнес в Френска Гвиана (): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...GF

EENI  Америка Външна търговия 

Френска Гвиана -  Външна търговия Износ Внос
FRENCH GUIANA Foreign Trade
Милиони USD
Френска Гвиана -  Внос: 625 Внос/Свят=0.01%. Внос/GDP= 0.0625.
Френска Гвиана -  Износ: 155 Износ/Свят=0.00%.
(Износ+Внос)/GDP= 50.29%.

Френска Гвиана 100 Език
GMT= -4:00.  Tel= 594.  Volt= 110/220v.  География: -53.241,3.924,5
FRENCH GUIANA FRENCH GUIANA Exports
GUAYANA FRANCESA Exportaciones GUAYANA FRANCESA
GUYANA FRANÇAISE Exportations GUYANA FRANÇAISE
Guiana Francesa Exportação Guiana Francesa

Френска Гвиана  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Френска Гвиана, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник