Гвиана износ експорт Внос. външна търговия GUY Гвиана

бизнес в Гвиана (Georgetown): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...GY

EENI  Америка Външна търговия 

Гвиана -  Външна търговия Износ Внос
GUYANA Foreign Trade
Милиони USD
Гвиана -  Внос: 681,600,000 Внос/Свят=6,636.81%. Внос/GDP= 68160.
Гвиана -  Износ: 587,200,000 Износ/Свят=5,689.92%.
(Износ+Внос)/GDP= 43,827,288.43%.  

Гвиана Икономика
Глобализация: 64.09
100
Брутен вътрешен продукт: 2895 (PPP)
на глава от населението: 3,800 USD
World 9,300
Валута G$ (ISO= GYD)
Население: 767,245
Безработица: 9.10%
Km2= 214,970.00

Гвиана  Правене на бизнес в  
Икономика - Свобода
= 48,4
Бизнес= 60,9
Търговия= 72,6
Правителство 3,2
Валута= 69,6
Инвестиционни= 40
Финанси= 40
Авторско право= 40
Корупцията= 26
Трудово= 65,2
100 Best
Корупцията= 2,6
10 Прозрачност

Гвиана Споразумения: Интер-американска банка за развитие (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, UNASUR, Организация на обединените нации, Конференция на ООН за търговия и развитие, Световна банка.
Латинска Америка


Гвиана Износ Гвиана Майстор на външната търговия Гвиана    Georgetown 
America Guyana  (Guyanese).  Georgetown, Mabaruma, Bartica, Ituni, Lethem, Linde, Parika.  Език:  ().  Валута: dollar (G$).  ISO = GY  ISO3 = GUY. 

Гвиана 100 Език
GMT= -3:00.  Tel= 592 (2).  Volt= 110/220v.  География: -58.974,4.792,5
GUYANA GUYANA Exports
GUAYANA Exportaciones GUAYANA
GUYANA Exportations GUYANA
Guiana Exportação Guiana

Гвиана  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Гвиана, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник