КНР износ експорт Внос. външна търговия PRK КНР

бизнес в КНР (Pyongyang): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...KP

EENI  АЗИЯ Външна търговия 

КНР -  Външна търговия Износ Внос
KOREA NORTH Foreign Trade
Милиони USD
КНР -  Внос: 2,819 Внос/Свят=0.03%. Внос/GDP= 0.2819.
КНР -  Износ: 1,275 Износ/Свят=0.01%.
(Износ+Внос)/GDP= 10.24%.  

КНР Икономика
Глобализация:
Брутен вътрешен продукт: 40000 (PPP)
на глава от населението: 1,800 USD
World 9,300
Валута ₩ (ISO= )
Население: 23,113,019
Безработица: %
Km2= 120,540.00

КНР  Правене на бизнес в  
Икономика - Свобода


КНР Споразумения: Азиатската банка за развитие, Икономическата и социалната комисия за Азия и Тихия океан (ESCAP), BOAO Организация на обединените нации, Конференция на ООН за търговия и развитие, Световна банка.


КНР Износ КНР Курс: Правене на бизнес в КНР    Pyongyang 
Asia 조선  (of the Democratic People's Republic of Korea).  Pyongyang, Rason, Kaesong, Kumgangsan, Sinuiju, Chagang, Kangwon.  Език: Korean 한국어 (ko).  Валута: won; won [pl.] (₩).  ISO = KP  ISO3 = PRK. 

КНР 100 Език
GMT= +9:00.  Tel= 850 (2).  Volt= 220v.  География: 127.834,36.375,5
KOREA NORTH KOREA NORTH Exports
COREA DEL NORTE Exportaciones COREA DEL NORTE
CORÉE DU NORD Exportations CORÉE DU NORD
Coreia do Norte Exportação Coreia do Norte

КНР  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в КНР, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник