Нова Каледония износ експорт Внос. външна търговия Нова Каледония

бизнес в Нова Каледония (): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...NC

EENI 

Нова Каледония -  Външна търговия Износ Внос
NEW CALEDONIA Foreign Trade
Милиони USD
Нова Каледония -  Внос: 1,636 Внос/Свят=0.02%. Внос/GDP= 0.1636.
Нова Каледония -  Износ: 999 Износ/Свят=0.01%.
(Износ+Внос)/GDP= 83.44%.

Нова Каледония 100 Език
GMT= +11:00.  Tel= 687.  Volt= 220v.  География: 165.715,-21.316,5
NEW CALEDONIA NEW CALEDONIA Exports
NUEVA CALEDONIA Exportaciones NUEVA CALEDONIA
NOUVELLE CALÉDONIE Exportations NOUVELLE CALÉDONIE
Nova Caledónia Exportação Nova Caledónia

Нова Каледония  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Нова Каледония, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник