Френска полинезия износ експорт Внос. външна търговия PYF Френска полинезия

бизнес в Френска полинезия (Papeete): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...PF

EENI 

Френска полинезия -  Външна търговия Износ Внос
FRENCH POLYNESIA Foreign Trade
Милиони USD
Френска полинезия -  Внос: 1,437 Внос/Свят=0.01%. Внос/GDP= 0.1437.
Френска полинезия -  Износ: 385 Износ/Свят=0.00%.
(Износ+Внос)/GDP= 39.78%.

Френска полинезия 100 Език
GMT= -10:00.  Tel= 689.  Volt= 110/220v.  География: -146.418,-14.854,5
FRENCH POLYNESIA FRENCH POLYNESIA Exports
POLINESIA FRANCESA Exportaciones POLINESIA FRANCESA
POLYNÉSIE FRANÇAISE Exportations POLYNÉSIE FRANÇAISE
Polinésia Francesa Exportação Polinésia Francesa

Френска полинезия  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Френска полинезия, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник