Папуа Нова Гвинея износ експорт Внос. външна търговия PNG Папуа Нова Гвинея

бизнес в Папуа Нова Гвинея (Port Moresby): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...PG

EENI 

Папуа Нова Гвинея -  Външна търговия Износ Внос
PAPUA NEW GUINEA Foreign Trade
Милиони USD
Папуа Нова Гвинея -  Внос: 1,651 Внос/Свят=0.02%. Внос/GDP= 0.1651.
Папуа Нова Гвинея -  Износ: 2,833 Износ/Свят=0.03%.
(Износ+Внос)/GDP= 33.59%.

Папуа Нова Гвинея 100 Език
GMT= +10:00.  Tel= 675.  Volt= 220v.  География: 145.241,-6.478,5
PAPUA NEW GUINEA PAPUA NEW GUINEA Exports
PAPUA NEW GUINEA Exportaciones PAPUA NEW GUINEA
PAPOUAISE-NOUVELLE-GUINÉE Exportations PAPOUAISE-NOUVELLE-GUINÉE
Papuásia-Nova Guiné Exportação Papuásia-Nova Guiné

Папуа Нова Гвинея  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Папуа Нова Гвинея, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник