Сърбия износ експорт Внос. външна търговия YUG Сърбия

бизнес в Сърбия (): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...RS

EENI  Европа Външна търговия 

Сърбия -  Външна търговия Износ Внос
SERBIA Foreign Trade
Милиони USD
Сърбия -  Внос: 11,940 Внос/Свят=0.12%. Внос/GDP= 1.194.
Сърбия -  Износ: 5,485 Износ/Свят=0.05%.
(Износ+Внос)/GDP= 60.71%.  

Сърбия Икономика
Глобализация:
Брутен вътрешен продукт: 28700 (PPP)
на глава от населението: 2,700 USD
World 9,300
Валута  (ISO= )
Население: 0
Безработица: 31.60%
Km2=

Сърбия  Правене на бизнес в  
Икономика - Свобода
= 56,6
Бизнес= 56,0
Търговия= 78
Правителство 46,3
Валута= 65,8
Инвестиционни= 40
Финанси= 50
Авторско право= 40
Корупцията= 34
Трудово= 70,0
100 Best
Корупцията= 3,4
10 Прозрачност

Сърбия Споразумения: Организация на обединените нации, Конференция на ООН за търговия и развитие, Световна банка.


Сърбия Износ Сърбия Курс: Правене на бизнес в Сърбия     
Europe Србија  ().  .  Език:  ().  Валута:  ().  ISO = RS  ISO3 = YUG. 

Сърбия 100 Език
GMT= +1:00.  Tel= .  Volt= 220v.  География:
SERBIA SERBIA Exports
SERBIA Exportaciones SERBIA
SERBIE Exportations SERBIE
Sérvia Exportação Sérvia

Сърбия  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Сърбия, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник