Суринам износ експорт Внос. външна търговия SUR Суринам

бизнес в Суринам (Paramaribo): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...SR

EENI  АЗИЯ Външна търговия 

Суринам -  Външна търговия Износ Внос
SURINAME Foreign Trade
Милиони USD
Суринам -  Внос: 750 Внос/Свят=0.01%. Внос/GDP= 0.075.
Суринам -  Износ: 881 Износ/Свят=0.01%.
(Износ+Внос)/GDP= 78.38%.

Суринам 100 Език
GMT= .  Tel= .  Volt= .  География: -55.911,4.126,5
SURINAME SURINAME Exports
SURINAM Exportaciones SURINAM
SURINAM Exportations SURINAM
Suriname Exportação Suriname

Суринам  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Суринам, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник