Салвадор износ експорт Внос. външна търговия SLV Салвадор

бизнес в Салвадор (San Salvador): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...SV

EENI  Америка Външна търговия 

Салвадор -  Външна търговия Износ Внос
EL SALVADOR Foreign Trade
Милиони USD
Салвадор -  Внос: 6,678 Внос/Свят=0.07%. Внос/GDP= 0.6678.
Салвадор -  Износ: 3,586 Износ/Свят=0.03%.
(Износ+Внос)/GDP= 30.06%.  

Салвадор Икономика
Глобализация: 66.52
100
Брутен вътрешен продукт: 34150 (PPP)
на глава от населението: 5,100 USD
World 9,300
Валута  (ISO= SVC)
Население: 6,822,378
Безработица: 6.50%
Km2= 21,040.00

Салвадор  Правене на бизнес в  
Икономика - Свобода
= 69,8
Бизнес= 67,3
Търговия= 81,8
Правителство 87,9
Валута= 77,4
Инвестиционни= 70
Финанси= 70
Авторско право= 50
Корупцията= 40
Трудово= 67,5
100 Best
Корупцията= 3,9
10 Прозрачност

Салвадор Споразумения: Интер-американска банка за развитие (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, SICA, Организация на обединените нации, Конференция на ООН за търговия и развитие, Световна банка.
Латинска Америка


Салвадор Износ Салвадор Курс: Правене на бизнес в Салвадор    San Salvador 
America El Salvador  (Salvadorean; Salvadoran).  San Salvador, San Vicente, La Libertad.  Език: Spanish Español (es).  Валута: coln; colones [pl.] ().  ISO = SV  ISO3 = SLV. 

Салвадор 100 Език
GMT= -6:00.  Tel= 503.  Volt= 110v.  География: -88.866,13.736,5
EL SALVADOR EL SALVADOR Exports
EL SALVADOR Exportaciones EL SALVADOR
LE SALVADOR Exportations LE SALVADOR
Salvador Exportação Salvador

Салвадор  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Салвадор, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник