Източен Тимор износ експорт Внос. външна търговия TMP Източен Тимор

бизнес в Източен Тимор (): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...TL

EENI  АЗИЯ Външна търговия 

Източен Тимор -  Външна търговия Износ Внос
TIMOR-LESTE Foreign Trade
Милиони USD
Източен Тимор -  Внос: 202 Внос/Свят=0.00%. Внос/GDP= 0.0202.
Източен Тимор -  Износ: 10 Износ/Свят=0.00%.
(Износ+Внос)/GDP= 57.30%.  

Източен Тимор Икономика
Глобализация:
Брутен вътрешен продукт: 370 (PPP)
на глава от населението: 400 USD
World 9,300
Валута  (ISO= )
Население: 0
Безработица: 50.00%
Km2=

Източен Тимор  Правене на бизнес в  
Икономика - Свобода
= 50,5
Бизнес= 47,0
Търговия= 73
Правителство 84,0
Валута= 74,1
Инвестиционни= 30
Финанси= 20
Авторско право= 20
Корупцията= 26
Трудово= 66,0
100 Best
Корупцията= 2,2
10 Прозрачност

Източен Тимор Споразумения: Азиатската банка за развитие, Икономическата и социалната комисия за Азия и Тихия океан (ESCAP), BOAO Организация на обединените нации, Конференция на ООН за търговия и развитие, Световна банка.


Източен Тимор Износ Източен Тимор Майстор на външната търговия Източен Тимор     
Asia TIMOR-LESTE  ().  East Nusa Tenggara, Kupang, Baucau.  Език: Português (pt).  Валута:  ().  ISO = TL  ISO3 = TMP. 

Източен Тимор 100 Език
GMT= .  Tel= .  Volt= .  География: 125.853,-8.822,5
TIMOR-LESTE TIMOR-LESTE Exports
TIMOR ESTE Exportaciones TIMOR ESTE
TIMOR EST Exportations TIMOR EST
Timor-Leste Exportação Timor-Leste

Източен Тимор  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Източен Тимор, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник