Тувалу износ експорт Внос. външна търговия TUV Тувалу

бизнес в Тувалу (Fongafale *): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...TV

EENI  АЗИЯ Външна търговия 

Тувалу -  Външна търговия Износ Внос
TUVALU Foreign Trade
Милиони USD
Тувалу -  Внос: 31 Внос/Свят=0.00%. Внос/GDP= 0.0031.
Тувалу -  Износ: 1 Износ/Свят=0.00%.
(Износ+Внос)/GDP= 0.00%.

Тувалу 100 Език
GMT= +12:00.  Tel= 688.  Volt= 110/220v.  География: 178.557,-7.827,5
TUVALU TUVALU Exports
TUVALU Exportaciones TUVALU
TUVALU Exportations TUVALU
Tuvalu Exportação Tuvalu

Тувалу  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Тувалу, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник