Ватикана износ експорт Внос. външна търговия Ватикана

бизнес в Ватикана (): износ експорт, Внос, външна търговия Интернационализация, Логистика, промоция, ...VA

EENI  Европа Външна търговия 

Ватикана -  Външна търговия Износ Внос
HOLY SEE Foreign Trade
Милиони USD
Ватикана -  Внос: Внос/Свят=0.00%. Внос/GDP= 0.
Ватикана -  Износ: Износ/Свят=0.00%.

Ватикана 100 Език
GMT= .  Tel= .  Volt= .  География: 12.451,41.903,5
HOLY SEE HOLY SEE Exports
VATICANO Exportaciones VATICANO
VATICAN Exportations VATICAN
Santa Sé Exportação Santa Sé

Ватикана  Вносителите  За купувачи  Износители  Интернационализация  Преките чуждестранни инвестиции  Международна търговия  Статистика  Търговия  Държава - риск  Бизнес - Тенденции Изследване  Митница  Транспорт  Логистика  разпределение  Промоция  Търгове  Изложения

EENI -The Global Business School

износ - експорт - Износът - Износител - изнасям - Внос - важност. Международен бизнес   Правене на бизнес в Ватикана, Международна търговия, Международен бизнес, бизнес, външна търговия, износ, експорт, Export, Внос, Import, Интернационализация, Преките чуждестранни инвестиции, ПЧИ, FDI, Master, Митница, Глобализация, Транспорт, Логистика, Справочник